Voorwaarden

Op deze pagina vindt u alle voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw overeenkomst met Spin in het Web. Ook vindt u hier aanvullende zaken zoals onze privacyverklaring.

Voorwaarden webruimte

Op hostingabonnementen en het onderdeel “hosting” van overige overeenkomsten zijn onze voorwaarden webruimte van toepassing. Ook kunnen er voorwaarden van domeinnaamautoriteiten van toepassing zijn. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is van toepassing als u één van onze websites bezoekt, contact met ons opneemt, een zakelijke relatie met ons heeft of zelf persoonsgevens bij ons verwerkt,

De huidige versie van de privacyverklaring is versie 2. U kunt de verklaring hier lezen of downloaden: Privacyverklaring Spin in het Web Versie 2.

Gegevensregister

Hierin vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen opslaan.

De huidige versie van het gegevensregister is versie 2. U kunt het register hier lezen of downloaden: Gegevensregister Spin in het Web versie 2.

Verwerkersovereenkomst

Wanneer u persoonsgegevens verwerkt op de systemen van Spin in het Web, bijvoorbeeld omdat u een website heeft of er e-mails ontvangt, bent u verwerkingsverantwoordelijke en wij verwerker. Er is dan een overeenkomst nodig waarin wij afspreken hoe Spin in het Web met die gegevens omgaat.

Op alle overeenkomsten die zijn aangegaan op of na 25 mei 2018 is onze standaard verwerkersovereenkomst van toepassing. Op nog lopende overeenkomsten van voor die datum wordt deze overeenkomst geacht van toepassing te zijn, tenzij u hiervan afziet. In dat laatste geval is het uw verantwoordelijkheid om de verwerking van gegevens door Spin in het Web anders (met ons) te regelen, of om te zorgen dat u geen persoonsgegevens door ons laat verwerken.

De huidige versie van de verwerkersovereenkomst is versie 1. U kunt de verwerkersovereenkomst hier lezen of downloaden: Verwerkersovereenkomst met Spin in het Web versie 1.

Verwerkersovereenkomst

Dit zijn externe voorwaarden van partijen bij wie u namens ons domeinnamen registreert. Spin in het Web heeft geen invloed op de gestelde voorwaarden. Ze maken geen deel uit van de webruimtevoorwaarden.

Voorwaarden Nederlandse domeinnamen

Wanneer u via ons of een andere leverancier een Nederlandse domeinnaam (.NL) laat (her-)registreren, dan gaat u óók een overeenkomst aan met de Stichting Internet­domein­registratie Nederland (SIDN) van toepassing. Hieronder vindt u de inhoud van die overeenkomst, en de bijbehorende voorwaarden. Spin in het Web is niet de maker van deze voorwaarden, maar wordt door de SIDN verplicht ze aan u voor te leggen bij een aanvraag van een .NL-domeinnaam.

Hieronder vindt u de tekst van de overeenkomst die u en de Nederlandse domeinnaamautoriteit (SIDN) aangaan wanneer u een .NL-domeinnaam laat (her-)registreren. Dit betreft dus geen voorwaarden van, of een overeenkomst met, Spin in het Web. Wij worden door SIDN verplicht deze overeenkomst en de bijbehorende voorwaarden aan u voor te leggen.

Partijen zijn het volgende overeengekomen:
1. SIDN zal indien zij via een van haar deelnemers een correcte aanvraag voor een abonnement voor de aangevraagde .nl-domeinnaam ontvangt en die domeinnaam op dat moment vrij voor registratie is de domeinnaam ten behoeve van de domeinnaanhouder opnemen in de .nl-zonefile.
2. De domeinnaamhouder is binnen de kaders van het abonnement vrij de domeinnaam te gebruiken zonder daarbij inbreuk te maken op rechten van derden.
3. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de ‘Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders’ en de bijbehorende procedures die vermeld zijn op www.sidn.nl. De domeinnaamhouder verklaart van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en de toepasselijkheid hiervan op deze overeenkomst te aanvaarden.
4. De domeinnaamhouder aanvaardt dat Nederlands recht van toepassing is op ieder geschil over de aangevraagde domeinnaam, aanvaardt de toepasselijkheid van de ‘Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen’ zoals vermeld op www.sidn.nl en verklaart bij voorbaat dat hij zich zal onderwerpen aan het oordeel van een Nederlandse rechter, indien een derde een gerechtelijke procedure aanhangig maakt met betrekking tot een geschil over de aangevraagde domeinnaam.
5. De domeinnaamhouder verklaart dat het door hem opgegeven administratieve contact hem vertegenwoordigt. Tevens verklaart hij dat mededelingen gedaan aan het administratieve contact via het admin-c e-mailadres worden geacht hem te hebben bereikt.
6. Degene die namens domeinnaamhouder dit registratiecontract ondertekent, verklaart dat hij bevoegd is namens de domeinnaamaanvrager de aangevraagde domeinnaam aan te vragen.
7. In dit document aangebrachte wijzigingen zijn slechts van kracht als deze door beide partijen expliciet zijn aanvaard.

Klik hier om naar de website van de Nederlandse domein­naam­auto­riteit te gaan. Hier vindt u altijd de meest recente informatie m.b.t. alle regels en voorwaarden van de SIDN.

Voorwaarden generieke toplevel domeinnamen (COM/NET/ORG/INFO etc.)

Generieke toplevel domeinnamen zijn domeinnamen die niet bij een bepaald land horen. Dit zijn domeinnamen met een extensie van meer dan twee tekens, dus bijvoorbeeld .COM of .ORG.

Wanneer u via ons een generieke toplevel domeinnaam laat (her)registreren, dan geldt het volgende als integraal onderdeel van de overeenkomst:

Er geldt een maximaal tarief voor reactivatie van een generiek toplevel domein van 120 euro + de kosten van de domeinnaamregistratie. Wij zijn verplicht om u dit te melden.

Uw rechten als registrant worden op deze twee weblocaties beschreven:

Wanneer u via ons een generieke toplevel domeinnaam laat (her)registreren maakt de volgende tekst integraal onderdeel uit van de overeenkomst voor de domeinregistratie, dit volgens de verplichting van ICANN:

U gaat er mee akkoord dat uw registratie van een domeinnaam onderhevig is aan annulatie of transfer via door ICANN of een overkoepelende registry voorgeschreven regels, om vergissingen van ons of een andere registrar te corrigeren of bij het oplossing van geschillen omtrent een domeinnaam. U gaat akkoord met het Algemene Alternatieve Dispuut Resolutie beleid (“ADR”), dat beschikbaar is via http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules en http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm . U gaat eveneens akkoord met de Rechten en Plichten van de Registrant die beschikbaar zijn via http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm 

De eigenaar verklaart dat, naar zijn kennis en overtuiging, noch de registratie van de domeinnaam noch de manier waarop deze direct of indirect gebruikt wordt een inbreuk vormt op de rechten van een derde partij.